+46 70-229 85 12

ARBETSMILJÖ & POLICY 

- Vi på SWESAR AB är medvetna om och jobbar fortlöpande för en säker arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Vi följer aktuella regler och lagar som beror arbetsmiljö. Vi upprättar riskanalyser, deltar i skyddsronder mm. Förebyggande åtgärder och undvikande av olyckor och tillbud har mycket hög prioritet hos oss.

- Att trivas och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss. Säkra arbetsplatser med god ordning och reda skapar trygghet och trivsel för våra yrkesarbetare i den dagliga arbete.

- Alla i vårt företag behandlas lika oavsett kön eller hudfärg.

- Ordning och reda är ett högt ställt krav på våra arbetsplatser och vår personal. En ren och städad arbetsplats är olycksförebyggande och skapar trivsel bland alla aktörer på bygget.

-Varje medarbetare ska alltid följa gällande regler, instruktioner och rutiner i det dagliga arbetet och visa ett personligt ansvar och engagemang för hälsa och miljö. Varselkläder och annan personlig skyddsutrustning alltid används och anpassar till arbetsuppgiften.

- Det är viktigt för var och en att vara uppmärksam och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. Åtgärder skall därefter vidtas för att så långt som möjligt förbygga negativa effekter och minimera risker.

- Inför varje nytt projekt skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna analyseras och konsekvenserna bedöm i samarbete med de anställda. Riskanalys skall alltid göras för varje nytt arbetsmoment på arbetsplatsen i förebyggande syfte för undvikande av tillbjud och arbetsplatsolyckor.

- Kvalitet innebär för oss att våra kunder och vår övriga omgivning blir nöjda med våra utförda arbeten samt att ställda krav och tidsramar uppfylls. För att åstadkomma detta fordras ett engagerat miljöansvar, en god arbetsmiljö samt en sund ekonomisk utveckling.

- Företaget arbetspolicy ska bidra till att skapa goda relationer i alla led samt utveckla företaget till en kompetent partner med gott renommé. Kvalitets och miljöarbetet skall vara långsiktigt och omfattar all verksamhet i SWESAR AB

Copyright © SWESAR 

Kontakt / SWESAR 

Besöksadress : Stationsgatan 17G / 872 30 / Kramfors

E-post: info@swesar.se

Tel: +46 70-229 85 12

Webbplats: www.swesar.se