+46 70-229 85 12

UNDERHÅLL AV FASTIGHETER .

Att anlita en förvaltare underlättar ofta för en fastighetsägare då det kan vara mycket tidskrävande att förvalta en fastighet på egen hand. Vidare har en fastighetsförvaltare oftast mer kunskap på området vilket innebär att fastigheten kan skötas på ett bättre och effektivare sätt.

Vi erbjuder Fastighetsskötare i Västernorrland och Västerorrbotten   Arbetet är varierande och kan till exempel innefatta skötsel av fastighetens yttre och enklare reparationer, skötsel av  lekplatser, gemensamma områden kring fastigheten, gräsmattor och träd, snöskottning.

Presentation av tjänster

Swesar AB erbjuder ett heltäckande paket av yttre och inre fastighetsskötsel. Våra lösningar passar såväl stora som små bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Vi kan skräddarsy avtalet utifrån era specifika behov. Förvaltningen sker alltid i dialog med er oavsett om det handlar om lokalvård, tillsyn, felanmälan, skötsel av grönytor eller snöröjning

Felanmälan och beställningar

Vi tar emot beställningar, erbjuder felanmälan och har beredskap akuta reparationer.

Fastighetsskötsel

Vi utför tjänster som:  små reparationer av bland annat målning, träfasad och altanreparation, putslagning av skador in -och ut sida, byte trasiga tegel på fasadmurning, fasadtvätt och impregnering, med mera

Fastighetsskötsel utomhus

Området hålls snyggt och välskött av våra fastighetsskötare genom gräsklippning och krattning runt fasader och fasta föremål. Vi plockar skräp och kvistar på tomt och vid entreer samt håller ordning på sopstationer ,grovsoprum och miljöstationer. Vi rensar stuprörssilarna och takbrunnar på våren,gräsklippning och krattning runt fasader och fasta föremål. Vi rensar ogräs i rabatter och på ytor med plattor, samt föryngrings beskär buskar och tvättar fönster .Vi underhåller träd och erbjuder  trädbeskärning, vi beskär träd i bostadsområden.

Vi ombesörjer snöröjning och sandning med  traktor på vägar och parkeringar. Vi  handskottar entreer och mindre ytor och sandar vid behov.

Fastighetsskötsel inomhus

Vi byter namn på dörrar och skyltar när boende flyttar in och ut . Vi  byter lampor ,säkringar ,strömställare,vägguttag och trasiga ljuskällor behov och utför torr eller våt moppning av golv i trapphus och källargångar. Störande fläckar tas bort och inredning dammtorkas .

Vi städar WC i källare och fyller på material enligt överenskommelse samt städar eventuell föreningslokal och tvättstuga, tömmer papperskorgar samt rensar golvbrunnar, luddlådor, rengör kondensor i torktumlaren och rengör filter.

Snöröjning

·         Vi erbjuder självklart snöröjning. Oavsett vad som gäller på just er ort, så kan ni känna att ni är i trygga händer och att ni får hjälp med  snöröjningen.

·         Vi kan även hjälpa till med takskottning.

Våra fastighetsskötare

Våra fastighetsskötare har erfarenhet av att jobba med yttre och inre fastighetsskötsel. 

Kontakta oss om fastighetsskötsel

Vi erbjuder fastighetsskötsel av ute- och innemiljö i Kramfors, Sollefteå, Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik


Copyright © SWESAR 

Kontakt / SWESAR 

Besöksadress  : Stationsgatan 17G / 872 30  / Kramfors 

E-post: info@swesar.se

Tel: +46 70-229 85 12

Webbplats: www.swesar.se